Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri tại xã Dương Quang

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố  đã báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa VI nhiệm kỳ 2016- 2021; Kết quả giải quyết ý kiến cử tri xã Dương Quang trước kỳ họp thứ 3. Cũng tại đây, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo kết quả hoạt động của người đại biểu HĐND trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tiếp đó, cử tri xã Dương Quang đã kiến nghị một số vấn đề như: Công tác cấp đổi sổ bìa đỏ còn chậm; một số tuyến đường của các thôn Nà Ỏi, Bản Pẻn, Trạm y tế, hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất của xã hiện nay đã bị xuống cấp; vấn đề về vệ sinh môi trường, tệ nạn ma túy…

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn đã giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền những ý kiến còn lại đoàn đã tổng hợp và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.