Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 tại Phường Xuất Hóa

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3-HĐND thành phố khoá VI, trả lời ý kiến của cử tri phường Xuất Hóa, tại kỳ họp đại biểu HĐND thành phố đơn vị Xuất Hóa đã báo cáo kết quả hoạt động của mình trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.

Cử tri thôn Bản Rạo, kiến nghị một số ý kiến tới HĐND thành phố

Sau khi nghe báo cáo cử tri Phường Xuất Hóa đều vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt đư­ợc trong phát triển KT-XH trong năm 2016, đồng thời cử tri kiến nghị một số ý kiến như: cần có biện pháp giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mở đường lâm sinh cho người dân phát triển kinh tế nông lâm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trường THCS và Mầm non Xuất Hóa; vấn đề tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện còn nhiều bất cập.

Trên cơ sở lĩnh hội các ý kiến, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố và cấp ủy chính quyền địa ph­ương đã trực tiếp trả lời những vấn đề cử tri ngay tại cơ sở.