Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai tại 08 xã phường

Qua nghe các nội dung báo cáo, cử tri phấn khởi, tin tưởng với ý thức trách nhiệm cao, các tổ đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND. 

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri 06 phường, 02 xã đã nêu nhiều ý kiến liên quan tới lĩnh vực trong phát triển kinh tế, xã hội. Có những nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai đã kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết: Nổi bật là ý kiến tới lĩnh vực cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thủ tục còn rườm rà, lượng hồ sơ tồn đọng nhiều, thời gian kéo dài quá lâu, còn có một bộ phận cán bộ chuyên môn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Về lĩnh vực giao thông nông thôn,chưa có giải pháp quản lý chặt chẽ, đầu tư đồng bộ đẫn đến tình trạng đường giao thông nông thôn đã thiết kế, đo đạc nhiều lần chưa khởi công xây dựng. Các công trình thủy lợi phục vụ nông lâm nghiệp chưa đáp ứng ứng nhu cầu tưới tiêu của người dân, gây lãng phí kinh phí đầu tư của nhà nước, hiệu quả kinh tế thấp. Hệ thống đường lưới điện nhiều thôn, tổ cần được thay thế, đảm bảo an toàn đường lưới điện. Dựa trên bản đồ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, sớm xây dựng chợ nông thôn tiêu thụ sản phẩm nông sản, nhu cầu hội họp của người dân. Giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, doanh nghiệp bày bán các sản phẩm liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tình trạng quy hoạch của một số dự án kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng bức xúc đến vấn đề định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đồng thởi cử tri mong muốn các ý kiến đề nghị cần được các đại biểu HDND tiếp thu, đề xuất với các cấp có thểm quyền giải quyết theo đúng quy định và sớm có trả lời bằng văn bản cho các bậc cử tri theo đúng quy định./.