THÀNH ỦY BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾTCÔNG TÁC DÂN VẬN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cấp ủy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể và khối Dân vận cơ sở quan tâm và thực hiện hiệu quả công tác dân vận, trong đó tập trung vào công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố. Chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân đúng khung thời hạn, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư một số công trình trọng điểm tại xã Nông Thượng, Dương Quang, phường Phùng Chí Kiên và Xuất Hóa; công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm việc với người dân. Lực lượng vũ trang phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng thôn, tổ phố đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phối hợp chặt chẽ với HĐND thành phố triển khai đầy đủ các bước của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các tổ chức hội quần chúng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tham gia hoạt động từ thiện, gây quỹ, giáo dục truyền thống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền giáo dân chấp hành đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về vấn đề tôn giáo, tham gia duy trì ổn định chính trị, sống tốt đời đẹp đạo. Khối dân vận xã phường đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thăm nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giữ gìn an ninh trật tự góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội tại địa phương.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Trịnh Đình Sính nhẫn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Khối Dân vận tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”. Tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố, tập trung thi đua thực hiện 200 ngày đêm lao động – sản xuất – học tập hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Khối dân vận cơ sở làm tốt công tác tham mưu giải quyết những kiến nghị của công dân để hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. MTTQ và các đoàn thể căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, chỉ đạo, phối hợp với khối Dân vận xã phường làm tốt công tác dân vận cơ sở làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.