Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Dương Quang

Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố 10 tháng đầu năm 2017; dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VI; Trả lời ý kiến cử tri xã Dương Quang sau kỳ họp thứ 4.

Cử tri đồng tình nhất trí với những nội dung đại biểu HĐND thành phố thông qua, đồng thời phát biểu nêu lên một số kiến nghị đề nghị đại biểu HĐND và lãnh đạo các phòng, ban thành phố cần khẩn trương xem xét, giải quyết các vấn đề trọng tâm như:

Tiến độ thi công hồ Nặm Cắt kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống dân sinh và lao động sản xuất của người dân địa phương. Cùng với đó, việc di dời các hộ dân nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng công trình hồ Nặm Cắt đến khu tái định cư gặp khó khăn.

Những kiến của cử tri được đại biểu HĐND, lãnh đạo thành phố tiếp thu, giải trình theo quy định./.