Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri với phường Sông Cầu trước kỳ họp thứ 5, khoá VI

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 10 tháng đầu năm và dự ước cả năm. HĐND thành phố khoá VI, dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khoá VI.

 

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND thành phố

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Sông Cầu đề nghị: Các cấp, ngành quan tâm hơn nữa về dòng suối Nông Thượng gây ô nhiễm môi trường; tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, bờ suối vẫn tái diễn chưa được giải quyết dứt điểm; cần đẩy nhanh tiếp độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách cho người có công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Sông Cầu, đại biểu HĐND thành phố đã giải đáp những thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền, những ý kiến khác đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để phản ánh tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá VI.