Đại biểu HĐND Thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng trước kỳ họp thứ Mười

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 5 tháng đầu năm 2015; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín, HĐND thành phố khóa V; tiến hành thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với 7 lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị, cử tri đều nhất trí với những kết quả thành phố Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời đề đạt tâm tư, nguyện vọng với đại biểu HĐND về những vấn đề cử tri quan tâm, tập trung vào: Công trình kênh mương Khuổi Chang thi công đã nhiều năm vẫn dở dang, chưa hoàn thiện; một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, nhân dân đi lại gặp khó khăn cần được tiếp tục đầu tư; do phương tiện san ủi, chở đất quá khổ, quá tải lưu thông trên đường giao thông liên xã gây hư hỏng nặng mặt đường nhưng chậm được khắc phục; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân có trường hợp còn chậm trễ; tình trạng ô nhiễm môi trường do địa điểm mai táng của một số gia đình, dòng họ tập trung gần khu dân cư sinh sống, gây ô nhiễm môi trường… 

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã; lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tiếp thu, trực tiếp trả lời, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; những vấn đề chưa trả lời, hoặc không thuộc thẩm quyền tiếp tục được tổng hợp, phản ảnh tại kỳ họp thứ Mười HĐND thành phố khóa V và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri./.

Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố trao đổi với cử tri xã Nông Thượng một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền