Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ Ba – HĐND thành phố khoá VI, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trong lần tiếp xúc trước. Đồng thời, các đại biểu HĐND thành phố còn báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2017.

Qua nghe báo cáo, cử tri xã Nông Thượng phấn khởi, đồng tình với đánh giá về kết quả đạt được của thành phố trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của mình về các vấn đề như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; Việc thu gom rác thải vệ sinh môi trường cần được quan tâm đầu tư thêm xe đẩy rác; Vấn đề quản lý nhân khẩu còn gặp khó khăn ảnh hưởng đến công tác xây dựng làng văn hóa; Cần có hình thức xử phạt nặng hơn với hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và việc khai thác gỗ ở rừng phòng hộ theo đúng quy định còn gặp khó khăn….

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo UBND xã và thành phố đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến tại buổi tiếp xúc.