Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 tại xã Nông Thượng

Tại xã, đại biểu HĐND thành phố  đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 10- HĐND tp khoá V, trả lời ý kiến của cử tri xa Nông Thượng tại kỳ họp; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015.

Tại xã Nông Thượng cử tri kiến nghị: cần có biện pháp giải quyết dứt điểm những v­ững mắc trong công tác giải quyết thủ tục giấy tờ về quyền sử dụng đất, tranh chấp khiếu kiện đất đai, về tình hình phát triển nông lâm nghiệp cây con giống, kênh mương thủy lợi, Bên cạnh đó còn đề cập đến công tác giải quyết chế độ chính sách. Nhà họp thôn khuNamđội thân.

Trên cơ sở lĩnh hội các ý kiến v­ượt quá thẩm quyền để trình tại kỳ họp sắp tới, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của thành phố và cấp ủy chính quyền địa ph­ương đã trực tiếp trả lời những vấn đề cử tri ngay tại cơ sở.