Đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Phùng Chí Kiên và phường Sông Cầu

Cử tri đã được nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo về kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã và kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Tám của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phổ biến và vận động cử tri thực hiện các nghị quyết HĐND thị xã.

Tại các hội nghị TXCT, có 14 cử tri phát biểu ý kiến, cơ bản đồng tình với đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu của thị xã trong 6 tháng cuối năm 2014. Cử tri cũng đề nghị các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở quan tâm giải quyết dứt điểm, trả lời thỏa đáng một số ít vấn đề cử tri đã có ý kiến tại những lần tiếp xúc trước như: Cần có quy định, hướng dẫn đồng bộ cho nhân dân tự trồng cây bóng mát tại một số tuyến đường nội thị để đảm bảo cảnh quan đô thị; có biện pháp kiểm tra, xử lý và nghiêm cấm việc đổ đất trái phép của một số hộ dân; đề nghị lên cấp trên xem xét ban hành chế độ cho những người đã làm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố từ 30 năm trở lên; thi công dứt điểm đối với những công trình kéo dài qua nhiều năm để ổn định đời sống nhân dân; chấn chỉnh tình trạng đổ rác thải bừa bãi tại một số khu vực. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị có biện pháp quản lý tốt hơn đối với những diện tích thu hồi để xây dựng các công trình nhưng không sử dụng hết; đẩy nhanh tiến độ công tác chỉnh trang đô thị; khẩn trương chi trả tiền đền bù do thu hồi bổ sung để nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 3 đoạn qua thị xã Bắc Kạn; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng theo hướng phản ánh cả gương người tốt việc tốt lẫn việc chưa tốt để đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri đã thành công tốt đẹp. Đa số ý kiến cử tri được lãnh đạo UBND phường và lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã trả lời theo thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Một số ít vấn đề còn lại được đại biểu HĐND thị xã tiếp thu, chuyến đến các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết, trả lời cử tri bằng văn bản theo quy định./.