Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bắc Kạn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nông Thị Phương Lê – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã – thành viên Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa VIII; giải đáp 12 ý kiến của cử tri, nhìn chung các cử tri hài lòng với các ý kiến giải đáp.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Vấn đề đổi tên đường phố; đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường và xử lý nước thải; đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn phải đảm bảo không để sạt lở đất gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường; ngành giáo dục đề xuất với Ủy ban nhân tỉnh về việc khẩn trương bố trí biên chế và có hướng xử lý tình trạng ngập, lụt tại trường Trung học cơ sở Bắc Kạn và trường Mầm non Sông Cầu; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cơ chế hỗ trợ cho các hộ gia đình bị sập nhà, bếp do thiên tai…

Các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo thị xã giải trình ngay tại buổi tiếp xúc, còn các ý kiến khác đã được Đoàn đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận để gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.