Ban Pháp chế HĐND thị xã Bắc Kạn giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân thị xã

Đơn vị đã kiểm sát việc xử lý tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra 80 tin, tăng 21 tin so với cùng kỳ; kết quả kiểm sát cho thấy đã chuyển đi 04 tin; cơ quan điều tra đã giải quyết 67 tin (đạt tỷ lệ 83,75%); đang giải quyết 09 tin, trong đó có 02 tin quá hạn. Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết dứt điểm các tin báo tố giác tội phạm quá hạn; 01 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm do không mời đủ thành phần khi khám nghiệm hiện trường; kiểm sát, phát hiện 1/11 quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra không có căn cứ pháp luật và yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đã thụ lý từ cơ quan điều tra 86 vụ/104 bị can (cũ 21 vụ/19 bị can – nhập 01 vụ/01 bị can, còn 20 vụ/18 bị can; mới 66 vụ/86 bị can) tăng 05 vụ/16 bị can so với cùng kỳ. Cơ quan điều tra kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 44 vụ/49 bị can. Viện kiểm sát thụ lý 45 vụ/50 bị can (nhận nơi khác chuyển đến để truy tố theo thẩm quyền: 01 vụ/01 bị can; mới 44 vụ/49 bị can), giảm 10 vụ/20 bị can so với cùng kỳ. Đã truy tố, chuyển Tòa án 42 vụ/47 bị can (đạt tỷ lệ 93,3%). Các vụ án điều tra, truy tố đều được giải quyết đúng hạn, không có vụ án quá hạn điều tra, quá hạn truy tố.

 Kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 42 vụ/51 bị cáo (đình chỉ: 01 vụ/01 bị cáo do bị cáo chết), trong 8 tháng/2014 chưa có trường hợp oan sai, chưa có trường hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội.

Viện kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 02 cuộc tại nhà tạm giữ Công an thị xã, qua kiểm sát đã ban hành 01 kháng nghị vi phạm về việc lập hồ sơ người bị tạm giam; 01 kiến nghị khắc phục tồn tại về việc ghi chép không đầy đủ các sổ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam.

Kiểm sát thi hành án hình sự với tổng số 50 bị án (tù có thời hạn 32 bị án – cũ 01 bị án; án treo 18 bị án; cải tạo không giam giữ: 01 bị án), đã thi hành án là 49 bị án, hoãn 01 bị án do bệnh nặng. Phúc tra công tác quản lý và giáo dục người được hưởng án treo tại UBND phường Sông Cầu, kiến nghị khắc phục những vi phạm như hồ sơ thi hành án không có bản án có hiệu lực pháp luật, không có biên bản bàn giao hồ sơ đã chấp hành xong thời gian thử thách giữa UBND phường và cơ quan Thi hành án hình sự, Công an thị xã.

Kiểm sát 200 quyết định thi hành án dân sự; kiểm sát 21 hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt, án phí; tham gia kiểm sát tiêu hủy vật chứng 03 đợt với 37 việc; tham gia kiểm sát định giá tài sản 02 vụ. Kiểm sát thụ lý 103 vụ và 01 việc về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, Tòa án đã giải quyết 81 vụ; qua đó phát hiện 03 quyết định và 01 bản án còn có một số vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, hiện đang tập hợp để ban hành kiến nghị.

Ban Pháp chế HĐND thị xã Bắc Kạn giám sát

hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp 

Tuy nhiên, đơn vị còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Một số chỉ tiêu kế hoạch chưa được tổ chức thực hiện như việc mở các điểm kiểm sát trực tiếp tại cơ quan điều tra, về công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; việc kiểm sát các vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố chưa được thực hiện đầy đủ nên còn xảy ra án hủy (cơ quan điều tra hủy quyết định khởi tố vụ án do hành vi không cấu thành tội phạm); công tác kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo tại các xã, phường còn ít nên chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong một số trường hợp còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ; còn để xảy ra việc hoàn trả hồ sơ (Tòa án nhân dân trả Viện kiểm sát 01 hồ sơ).

Đoàn giám sát kiến nghị đơn vị cần tăng cường công tác kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo tại các xã, phường để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo hiện nay; nâng cao chất lượng công tác nắm và xử lý tin báo tố giác tội phạm để giải quyết kịp thời, chính xác; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng của ngành trong việc kiểm sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám nghiệm hiện trường, kiểm sát bắt, tạm giam, tạm giữ và phê chuẩn các quyết định đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế của các cơ quan tố tụng và thi hành án dân sự cùng cấp./.