Ban Pháp chế HĐND thị xã kiến nghị giải quyết những vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài nhiều năm

Kết quả giám sát cho thấy, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ, thi hành án dân sự 10 tháng đạt 87% về số việc. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc, xác minh các các vụ việc chưa có điều kiện thi hành từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng thi hành án qua đó khắc phục được tình trạng một số đối tượng cố tình chây ỳ không thi hành và gây khó khăn cho cơ quan thi hành án. Chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với một số vụ việc đã kéo dài nhiều năm, số tiền thi hành án lớn.

Tổng số việc phải thi hành 537 việc (trong đó thụ lý mới 319 việc, cũ chuyển sang 218 việc). Số việc có điều kiện giải quyết 349 việc, gồm: Thi hành xong 249 việc, đình chỉ 8 việc, miễn giảm 14 việc, trả đơn 7 việc, ủy thác 25 việc; có điều kiện chưa giải quyết xong còn thi hành dở dang 46 việc. Số việc chưa có điều kiện thi hành 188 việc (trong đó hoãn 186 việc, lý do khác 2 việc).

Tổng số tiền phải thi hành 17.902.758.000đ (trong đó thụ lý mới 13.483.902.000đ, cũ chuyển sang 4.418.856.000đ). Số tiền có điều kiện thi hành 13.746.478.000đ (đã thi hành xong 5.479.963.000đ, thi hành dở dang 8.266.515.000đ). Số chưa có điều kiện giải quyết 4.156.280.000đ.

Công tác tổ chức thi hành án, thực hiện các bản án, quyết định thi hành theo thẩm quyền: Ra quyết định chính xác, đúng thời gian đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án. Tổ chức xác minh, phân loại án để tổ chức thi hành dứt điểm đối với án có điều kiện thi hành, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng chây ỳ trốn tránh việc thi hành án.

Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 06 trường hợp, trong đó có 2 vụ cưỡng chế có huy động lực lượng gồm: vụ Công ty Cổ phần Lâm sản Bắc Kạn phải trả cho 8 người được thi hành (bằng 8 việc phải thi hành) với số tiền 271.772.641đ; Công ty TNHH Liên Trường phải trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn số tiền 2.813.912.501đ, đã thi hành được 450.000.000đ.

Cùng với việc ghi nhận kết quả đã đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị, đó là: Số việc, số tiền chưa có điều kiện thi hành còn khá lớn (188 việc /4.156.280.000đ, trong đó số việc hoãn là 186 việc/2.728.162.000đ). Số tiền thi hành xong còn thấp so với số tiền có điều kiện thi hành (5.479.963.000đ/13.746.478.000đ). Số việc, số tiền còn dở dang phải tiếp tục thi hành còn 46 việc, tương ứng với số tiền trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị chưa có giải pháp hữu hiệu trong công tác phối hợp với UBND các xã phường để nắm bắt thông tin, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án nên dẫn đến tình trạng thi hành án một số việc còn kéo dài. Vụ Công ty TNHH May Công nghiệp Bắc Kạn đã kéo dài nhiều năm nhưng chậm được giải quyết.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, đoàn giám sát kiến nghị đơn vị cần tập trung giải quyết các việc có điều kiện và các việc đang thi hành dở dang, nâng tỷ lệ thi hành án xong cả về việc và về tiền, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014; tiếp tục tìm giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết những vụ việc thi hành án tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Nghiên cứu rà soát, thống kê danh sách người thi hành án (chưa thi hành, đang thi hành hoặc còn dây dưa) theo địa bàn và gửi tới xã phường để thuận tiện trong việc phối hợp theo dõi, nắm bắt thông tin, xác minh điều kiện thi hành án được hiệu quả./.