Đại biểu HĐND thị xã Bắc Kạn tiếp xúc cử tri xã Huyền Tụng

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thị xã thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thồ gian tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã khóa V; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2014 và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã.

Cử tri xã Huyền Tụng phấn khởi, đồng tình với đánh giá về kết quả đạt được của thị xã trong thời gian vừa qua. Đồng thời phát biểu ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn cấp có thẩm quyền khắc phục những hạn chế trong công lác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ vướng mắc như: Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế còn chậm và sai sót thông tin trong thẻ; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; tình trạng đổ đất của một số hộ dân tổ 11 phường Nguyền Thị Minh Khai ra suổi ảnh hưởng đến dòng chảy; ô nhiễm môi trường ở một số khu vực; an ninh trật tự vùng giáp ranh chưa đảm bảo. Cử tri cũng đề nghị  có giải pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; hỗ trợ nhân dân xử lý diện tích đất canh tác bị ngập úng tại khu vực Nà Thoi – Vằng Hiển và một số vấn đề khác.

Lãnh đạo UBND, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế thị xã và lãnh đạo UBND xã Huyền Tụng đã tiếp thu, giải trình, làm rõ và trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.