Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai: bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế – Xã hội 7 tháng cuối năm 2014

Kỳ họp đã tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 tháng đầu năm; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hôi 7 tháng cuối năm 2014 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai

Đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận và thống nhất đánh giá, trong 5 tháng đầu năm 2014, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo; điều hành thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp và có sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự đồng thuận của nhân dân nên đạt kết quả đáng khích lệ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản có bước chuyển biến theo hướng tích cực; hoạt động giáo dục được chú trọng cả chất và lượng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc”, “Chung sức xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015” được hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, xã hội hóa điện chiếu sáng các ngõ, hẻm; sửa chữa nhà văn hóa; xã hội hóa thu gom rác thải sinh hoạt, bê tông hóa đường giao thông liên tổ đã góp phần làm thay đổi diện mạo trong từng khu dân cư. Kỳ họp cũng nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới như: Chỉ tiêu tuyển quân không đạt kế hoạch, tiến độ thu ngân sách chậm hơn so với cùng kỳ, giảm 25 hộ kinh doanh so với 5 tháng đầu năm 2013; công tác quản lý trật tự đô thị chưa được thường xuyên.

Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; về hoạt động chủ yếu của HĐND phường và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của phường 7 tháng cuối năm 2014. Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 7 đã đề ra, kỳ họp quyết định bổ sung một số nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội phường trong năm 2014, đó là: Phấn đấu giảm hộ nghèo theo chỉ tiêu thị xã giao (tăng từ 5 hộ lên 8 hộ); Xây dựng cổng chảo tổ nhân dân số 14; xây dựng công trình vệ sinh nhà văn hóa tổ 4 và mương thoát nước tổ 15; phấn đấu 90% trở lên các ngõ, hẻm được thắp điện chiếu sáng; xây dựng mô hình tổ tự quản về trật tự đô thị. Kỳ họp cũng bổ sung những giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương. ./.