Đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại đây, thay mặt tổ đại biểu HĐND thị xã Ông Ngọc Văn Biên đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung,  chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã Bắc Kan khóa V; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND thị xã 5 tháng đầu năm 2014; Tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm , nhiệm vụ giải pháp 7 tháng cuối năm 2014; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 .

Sau khi nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo, đa số các cử tri đề ghi nhận những kết quả mà thị xã Bắc Kan đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh đó các cử tri cũng đã có ý kiến và kiến nghị một số vấn đề như : vấn đề vệ sinh môi trường, tình trạng xả rác ra Sông Cầu, việc ngập úng ở một số khu dân cư,  công tác quản hành lang đường bộ, không để người dân tự ý làm đường lên và lẫn chiếm hành lang gây mất mỹ quan đô thị và mất ATGT, việc chanh chấp đất đai, gắn biển số nhà, lắp điện chiếu sáng ngõ hẻm, việc hỗ trợ đề cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ 2 …

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo thị xã và lãnh đạo một số phòng ban của thị xã đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, những vấn đề không thuộc thẩm quyền đoàn đã tổng hợp và gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết .