Đại hội Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ; báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội, báo cáo đóng góp dự thảo các văn kiện cấp trên và biểu quyết về cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng của cấp ủy cấp trên.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện mọi nhiệm vụ được giao; đề ra biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiều năm liền Chi bộ liên tục đạt “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

          Công tác chuyên môn trong qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả các nhiệm vụ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Từ 2010 đến 2014 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2012 được Bộ VHTTDL tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua các cấp”

Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động, quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể. Thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn viên, thanh niên về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước…Hàng năm đơn vị đều đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Nhiều đoàn viên công đoàn được nhận giấy khen của BTV Liên đoàn lao động và Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động ViệtNam

Tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số những giải pháp thực hiện nhiệm vụ để Chi bộ hoạt động đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đ/cTrần Thị Lộc – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bắc Kạn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội,  Đ/c Trần Thị Lộc – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Tập thể cấp ủy và đảng viên trong chi bộ phải luôn thấm nhuần về công tác xây dựng Đảng, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; Phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là nêu cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động tham mưu về công tác Văn hóa và Thông tin; quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cho hoạt động chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong Đảng… 

Tập thể chi bộ phòng VH&TT thành phố Bắc Kạn

Đại hội đã bầu Cấp ủy khóa mới, gồm 2 đ/c (Bí thư và Phó Bí thư chi bộ). Đ/c Ngô Quang Tú – Trưởng phòng VH&TT thành phố tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020./.