Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

(backancity.gov.vn)-Ngày 21/4, Hội LHTN Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đồng Thiện Phúc, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Kạn; các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường.

Các đại biểu và Ủy viên Hội LHTN phường Nguyễn Thị Minh Khai khoá mới

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai đã phát huy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Nổi bật, Hội đã xây dựng được 15 công trình, gần 60 phần việc thanh niên; vận động niên tham gia hiến máu tình nguyện được 350 đơn vị máu; tư vấn việc làm cho 120 thanh niên, 27 thanh niên được giới thiệu việc làm; tổ chức các hoạt động tình nguyện, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Cùng với đó Hội đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, tiêu biểu như phong trào “tôi yêu tổ quốc tôi”, các hoạt động trong các cao điểm tình nguyện Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông , Xuân tình nguyện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: phát triển kinh tế; tuyên truyền giải tỏa hành lang giao thông; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; phòng chống dịch bệnh; bảo vệ môi trường. Hội đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng; tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”; “ Thứ 7 tình nguyện” thu hút gần 100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng…

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Sáng tạo- xung kích – Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội LHTN phường Nguyễn Thị Minh Khai tập trung thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ Hội, 80% thanh niên được nghiên cứu học tập các Nghị quyết của Đoàn, Hội; Hằng năm phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 15 thanh niên trở lên, trong đó có ít nhất 5 thanh niên có việc làm ổn định; hằng năm phấn đấu có ít nhất một công trình và 8 phần việc thanh niên; phát triển thêm 30 hội viên mới, giới thiệu thanh niên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp; 70 % thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, 20% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 100% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; có 2 mô hình làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 80 triệu đồng trên năm; vận động thanh  niên tình nguyện hiến 30 đơn vị máu  trên năm trở lên.

Phát biểu tại Đại Hội, lãnh đạo Hội LHTN thành phố Bắc Kạn và lãnh đạo phường ghi nhận, đánh giá cao những thành tích Hội LHTN phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị: Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cuộc sống cộng động; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng phường Nguyễn Thị Minh Khai phát triển văn minh, hiện đại.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã hiệp thương cử 11 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai khoá IV được tín nhiệm cử giữ chức danh chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nguyễn Thị Minh Khai khoá V. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức gồm 10 anh chị tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và 01 đại biểu dự khuyết./.

Hoàng Thạc