Đại hội Hội CCB phường Đức Xuân lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng 22/4, Hội Cựu chiến binh phường Đức Xuân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Với chủ đề Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết- Gương mẫu – Đổi mới”;xây dựng Hội Cựu chiến binh phường Đức Xuân vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hội viên CCB phường Đức Xuân luôn giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên. Vận động hội viên nêu cao tinh thần tự chủ, năng động phát triển kinh doanh dịch vụ và tự giải quyết việc làm. Từ các nguồn lực, với ý chí, nghị lực vươn lên của “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đã có nhiều hội viên trở thành các chủ trang trại, gia trại, doanh nghiệp có thu nhập ổn định, tạo việc làm cho gia đình, hội viên, con em hội viên và người lao động. Tại hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” năm 2021, đã có nhiều hội viên tiêu biểu như: CCB Đồng Văn Hải – Chi hội 1B; Phùng Văn Thành – Chi hội 7; Hoàng Văn Tuyến- chi hội 11C,…

Đảng ủy HĐND UBND phường Đức Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các cấp Hội tích cực vận động hội viên phấn đấu giảm nghèo; đồng thời chủ động phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn lực cho hội viên CCB phấn đấu giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả, đã có nhiều hội viên thoát nghèo, cận nghèo, nhiều hộ vươn lên có mức sống trung bình, khá. Năm 2017, Hội không có hộ hội viên nghèo, chỉ còn 02 hộ cận nghèo, có 285 hộ khá, giàu. Năm 2021, không có hộ nghèo và cận nghèo, có 299 hộ khá, giàu. Năm 2022, áp dụng chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2022 – 2025) Hội có 01 hộ nghèo.

Tại Đại hội, có 04 tập thể chi hội báo cáo tham luận xoay quanh các nội dung  như: Công tác xây dựng Hội và phong trào tình nghĩa; phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu; vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ xã hội chủ nghĩa,…

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB phường Đức Xuân đề ra các mục tiêu phấn đấu gồm: Giảm 01 hộ hội viên nghèo theo chuẩn đa chiều mới, đến hết nhiệm kỳ không còn hộ hội viên nghèo; không có hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật; phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; kết nạp 40 hội viên mới trở lên; 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội; 100% cán bộ và trên 90% hội viên được nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến hội viên; 98% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 10 -15% đạt xuất sắc, không có hội viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”,…

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB phường khoá IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Hoàng Xuân Thu tiếp tục tái cử  giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường Đức Xuân khoá IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Minh Cường