Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh phường Sông Cầu lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 23/3, Hội Cựu chiến binh phường Sông Cầu tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh thành phố chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong toàn hội. 

Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên cựu chiến binh phường Sông Cầu luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự chủ, năng động phát triển kinh doanh dịch vụ và tự giải quyết việc làm. Các hội viên tham gia phát triển kinh tế, đến nay Hội CCB phường Sông Cầu có 07 mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại, VAC doanh nghiệp nhỏ… có thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng trở lên. Hiện nay các chi Hội đã phát triển được nguồn quỹ tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên vay không lãi hoặc có lãi suất thấp những lúc kho khăn trong sản xuất và đời sống. Từ đó hội viên nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều không tăng. Các chi hội tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, khó khăn đột xuất,…

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát biểu tham luận đóng góp vào nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027 với mục tiêu phấn đấu: Hằng năm 95% trở lên chi hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 40% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hết nhiệm kỳ không còn hội viên nghèo, không có hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật..

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB phường Sông Cầu khoá IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 09 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Hà Nhân Giang tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường khoá IX nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Một số hình ảnh đại hội

Đảng ủy- HĐND- UBND phường Sông Cầu chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Minh Cường