BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022