Đại hội thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Nguyễn Thị Minh Khai, nhiệm kỳ 2017-2022

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Minh Ký – Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND phường và các hội viên hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn phường.

Hiện nay, toàn phường còn 63 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, trong đó loại 1 là 8 người; loại 2: 07 người; loại 3: 30 người; loại 4: 07 người; bệnh binh da cam: 11 người. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, phường luôn quan tâm triển khai đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà nước. Đến nay, toàn phường có 18 người  được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, trong đó có 03 con đẻ của những người bị nhiệm chất độc da cam/dioxin. Trên cơ sở quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và hướng dẫn thành lập hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp phường; Phường Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức vận động để thành lập hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Ký – Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và đồng chí Hoàng Hoa Sơn – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã đánh giá cao những kết quả mà Ban vận động đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; thường xuyên củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm xây dựng Quỹ Hội để giúp đỡ cho các gia đình, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

 

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa I, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 5 đồng chí, ban kiểm tra là 02 đồng chí. Đồng chí Ngô Chí Thanh, giữ chức chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin khóa I, nhiệm kỳ 2017- 2022 phường Nguyễn Thị Minh Khai thành công tốt đẹp. Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công mới trong nhiệm kỳ này./