Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2012-2017

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong giai đoạn 2012-2017, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố luôn quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng đến từng cán bộ, chiến sỹ LLVT từ thành phố đến cơ sở; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với các đợt cao điểm chào mừng những ngày lễ lớn, dịp kỷ niệm của tỉnh, thành phố tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa phương.

Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác Đảng, tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt tồn tại nhằm xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy quân sự thành phố đều đạt trong sạch vững mạnh, 90% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Việc nâng cao chất lượng, tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ được Ban CHQS thành phố quan tâm, thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% các đợt huấn luyện qua kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó 98,6%, kết quả kiểm tra LLTT đạt giỏi, DQTV, DBĐV đạt khá. Thành phố Bắc Kạn trong nhiều năm qua cũng được đánh giá là địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với tỷ lệ hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Cùng với đó, Ban CHQS thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Với thành tích đã đạt được, giai đoạn 2012-2017 đã được các cấp tặng 01 cờ thi đua, 6 Bằng khen; 33 giấy khen; 139 cán bộ, chiến sĩ  được tặng giấy khen; 70 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và chiến sĩ tiên tiến.