Đảng bộ xã Dương Quang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2015- 20202

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ xã Dương Quang đã lãnh đạo nhân dân phát huy mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội ở địa phương. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014 đạt gần 1.300 tấn, tăg 61tấn so với năm 2010. Thu ngân sách đạt 102%KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17 triệu đồng/người/năm. Sự nghiệp văn hóa – xã hội ngày càng phát triển; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ xã Dương Quang tập trung đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm, có trên 98% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.   

Phát huy lợi thế của địa phương, Đảng bộ xác định tập trung cho phát triển nông – lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, mục tiêu cụ thể: Nông – lâm nghiệp 50%, Thương mại- dịch vụ: 40%, Tiểu thủ công  nghiệp 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 25 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt trên 250 triệu đồng/ năm. Phấn đấu 60 ha đất canh tác đất nông  nghiệp đạt thu nhập 100 triệu đồng/ha. Đến năm 2020, 100% đường giao thông liên thôn được bê tông hóa. Huy động học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 95%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên, hàng năm có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Dương Quang đã bầu 10 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu 10 đại biểu chính thức (01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020./.