Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Hình sự (Sửa đổi)

Có 8 vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến  khi sửa đổi Bộ luật Hình sự. Cụ thể: vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình ở một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; thay thế tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Các CĐCS trực thuộc, công đoàn Giáo dục Thành phố tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ý kiến đến ngày 30/8/2015.

Sau thời hạn trên, các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố  tiếp tục có ý kiến đóng góp dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp trước ngày 14/9/2015, địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluathinhsu@moj.gov.vn.