Định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức

Để đảm bảo lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, yêu cầu đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương thực hiện việc đăng ký và xác thực định danh điện tử mức độ 2 trong tháng 4.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã bố trí, sắp xếp công việc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đăng ký và xác thực định danh điện tử mức độ 2 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Công an các huyện, thành phố. Hiện nay, trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ. Để thuận lợi trong quá trình đăng ký, mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi đi làm thủ tục cần mang theo căn cước công dân và các giấy tờ cần tích hợp như: giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế… Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như sử dụng Căn cước công dân trong các giao dịch, thủ tục yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

CTV Nguyễn Lan

Nguồn ‘backantv.vn’