ĐOÀN CÔNG TÁC BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG KHẢO SÁT NẮM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW 3 (KHÓA X) VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TẠI THÀNH ỦY BẮC KẠN

Sau khi Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) ban hành, Thành ủy đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục – tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm chế độ định mức, tiêu chuẩn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công khai minh bạch trong hoạt động và kê khai tài sản cá nhân; quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Tổng cộng 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng tổ chức 15 lớp học tập Nghị quyết cho 1.630 cán bộ, đảng viên; Hội đồng giáo dục, phổ biến pháp luật thành phố tổ chức 20 buổi tuyên truyền về Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản liên quan cho 2.162 lượt người. Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra 39 tổ chức Đảng và 36 đảng viên; cơ quan Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra tại 10 đơn vị; 100% cá nhân thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai tài sản, 100% đơn vị xây dựng định mức, tiêu chuẩn và thực hiện công khai trong hoạt động; tiết kiệm chi được hơn 8 tỷ đồng; tiết kiệm trong quản lý đầu tư công là 3,6 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng điều tra, xác minh được 06 vụ/17 đối tượng liên quan đến tham nhũng, khởi tố, truy tố, xét xử 06 vụ/17 bị cáo, thu hồi 400 triệu đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ thành phố trong việc triển khai, tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) bằng các văn bản cụ thể; triển khai thực hiện đồng bộ 9/10 giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra của thành phố đã bám sát vào nghị quyết để xây dựng nội dung, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính xét xử các vụ án liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh các đối tượng lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, thành phố Bắc Kạn còn những tồn tại hạn chế nhất định về chất lượng công tác tuyên truyền, công tác giám sát của các cơ quan dân cử, công tác theo dõi thực hành tiết kiệm và công tác xử lý tin báo, tố giác. Do vậy để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời, nhắc nhở uốn nắn những sai phạm từ cơ sở; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra đặc biệt là trong các lĩnh vực: quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, tài chính, mua sắm tài sản công; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố quan tâm hơn nữa trong việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm; Tòa án nhân dân thành phố xét xử nghiêm minh đúng người, đúng tội, xác định rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu trong các vụ án tham nhũng, đảm bảo tính răn đe và giáo dục. Đồng chí nhấn mạnh việc làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chính là điều kiện cơ bản xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội để thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.