UBND thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Theo báo cáo đánh giá của UBND thành phố, trong tháng 8 năm 2016, nhiều lĩnh vực hoạt động của các cơ quan hành chính từ thành phố đến cơ sở đạt tiến độ khá.

Về kinh tế, thành phố tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 310 tỷ đồng, lũy kế 1.683 tỷ đồng (bằng 73% KH năm); dự ước giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 17 tỷ đồng, lũy kế 134 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 2.297 tấn, bằng 114%KH. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định. Diện tích trồng rừng năm 2016 được 232ha, vượt 111% KH tỉnh giao và vượt 16% KH thành phố giao. Công tác quản lý đô thị đã xây dựng và báo cáo phương án thiết kế Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tăng cường kiểm tra sau cấp phép và nghiệm thu thực hiện các dịch vụ công ích đô thị. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ san ủi đất, hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường.Thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, thành phố quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa – thông tin, tuyền thanh – truyền hình, nội vụ – lao động thương binh và xã hội, giáo dục, y tế, dân số – kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương kỷ nệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 02/9, ngày giải phóng Bắc Kạn 24/8; tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện điều động, thuyên chuyển, biệt phái 14 công chức, viên chức thành phố và xã phường; chỉ đạo tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng quy định; triển khai công tác dạy nghề; ban hành quyết định thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho trên 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất của các nhà trường đảm bảo các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng – nội chính, thành phố chỉ đạo giữ vững an nình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ttạt tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiến hành 02 cuộc thanh tra trách nhiệm về tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại UBND cấp xã; tổ chức tiếp 07 lượt công dân; tiếp nhận 23 đơn thư công dân và giao các đơn vị chuyên môn thụ lý, giải quyết.

Ông Ma Ngọc Vũ, PCT UBND thành phố khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, tổ chức tháng 8/2016

Tuy đạt nhiều kết quả, nhưng thành phố tiếp tục gặp khó khăn trong công tác thu ngân sách, do tiến độ thu chậm nên ảnh hưởng đến dự toán chi ngân sách (chủ yếu là chi đầu tư xây dựng cơ bản do chỉ tiêu thu tiền cấp quyền sử dụng đất chậm); số người sinh và mang thai con thứ ba trở lên tăng so với cùng kỳ.

Trong tháng 9/2016, thành phố tiếp tục tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là tham mưu, hoàn chỉnh các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đô thị; triển khai thực hiện một số hạng mục công trình theo ý kiến kiến nghị của cử tri; chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới 2016 – 2017. Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ, quản lý văn bản đi – đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016./.