Đoàn công tác học viện chính trị làm việc với Thành phố Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Học viện chính trị nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung buổi làm việc. Trên cơ sở nội dung của Đoàn đưa ra, thành phố Bắc Kạn đã tập trung làm rõ từng nội dung liên quan, cơ bản các lĩnh vực đều thực hiện khá tốt. Cụ thể các công trình công cộng thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm được thành phố huy động qua các hình thức: tiền mặt, hiện vật, ngày công với tổng số tiền  hơn 2,835 tỷ đồng. Kết quả rà soát, niêm yết, danh sách hộ nghèo được thực hiện minh bạch đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội các thôn, tổ, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo kế hoạch, nhiệm kỳ đề ra. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch điều chỉnh, sử dụng đất được niêm yết tại trụ sở UBNd thành phố và 08 xã phường, Websize, về trách nhiệm giải trình với dân thông qua tổ chức đối thoại trực tiếp với dân ít nhất 01 lần/năm về các vấn đề bức xúc, nổi cộm của thành phố…Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tuy phụ cấp thấp nhưng thực hiện giám sát theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Về cải thiện dịch vụ cung ứng dịch vụ công, thành phố đã xây dựng đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại tại thành phố và UBND 8 xã, phường, dự kiến quý IV/ 2017 sẽ đi vào hoạt động. Hoạt động của “bộ phận một cửa” được phân lịch tiếp nhận theo kế hoạch trong tuần với bốn lĩnh vực: Tư pháp – hộ tịch; Quản lý đô thị; Đất đai; Đăng ký kinh doanh.

Cơ bản các nội dung Đoàn công tác học viện đưa ra đều được thành phố bắc Kạn làm rõ từng vấn đề, có bổ sung, giải trình, cung cấp thêm các thông tin liên quan. Để có thêm cơ sở, Đoàn công tác của Học viên chính trị đến thăm quan thực tế tại bộ phận một cửa thành phố và làm việc với UBND hai phường Đức Xuân và Nguyễn Thị Minh Khai.