Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 09/5/2024, trước khi vào phiên trù bị Đại hội, đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III do đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đến viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Bắc Kạn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ, bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ thành phố Bắc Kạn

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ

 Đoàn đã báo cáo những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII; thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số thành phố lần thứ II; thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Đồng bào các dân tộc thiểu số thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Góp phần lớn vào việc xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp./.

Minh Cường