Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Bắc Kạn làm việc với Phòng Quản lý đô thị thành phố

Theo báo cáo của đơn vị cung cấp, từ đầu năm đến nay, phòng đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành 19 văn bản về các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và quy hoạch đô thị, trong đó nổi bật nhất là ban hành Quy chế Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, được trang bị cho các cấp, các ngành và cung cấp đến từng hộ gia đình. Phòng đã tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch chi tiết 4 phường nội thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chấp hành việc công khai các thủ tục hành chính tại cơ sở và thực hiện việc cấp phép xây dựng 353 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (gồm 334 nhà ở riêng lẻ; 06 công trình; 13 nhà sửa chữa, cải tạo), không có hồ sơ tồn đọng hoặc quá hạn; phấn đấu giảm thời gian cấp phép xây dựng từ 15 ngày làm việc xuống còn 12 ngày làm việc. Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra đối với 168 trường hợp hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng và xử lý một số trường hợp vi phạm. Tiến hành cấp 06 giấy phép quy hoạch. Triển khai thực hiện xong một số công trình như: Xây dựng mương thoát nước mặt đường Bản Áng và đường vào bãi rác cũ; mương thoát nước khu dân cư 19-8 tổ 17 phường Nguyễn Thị Minh Khai; cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp chiếu sáng cấp thành phố; lắp đặt bổ sung biển báo trong các phường nội thành; lắp đặt biển số nhà ở một số khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm về trật tự đô thị trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật chưa được xử lý nghiêm theo quy định; tình trạng xây dựng, san ủi không phép, sai phép vẫn diễn ra; công tác quản lý sau cấp phép chưa thực sự đi vào nề nếp; còn một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, mương thoát nước chung trong các khu dân cư sử dụng vào mục đích cá nhân.

Về việc giải quyết ý kiến cử tri từ trước kỳ họp thứ Mười (tháng 6/2015) HĐND thành phố khóa V đến nay, phòng được giao xem xét, tham mưu giải quyết 67 kiến nghị của cử tri, có 47 ý kiến đã giải quyết xong; còn 09 ý kiến đang giải quyết; 11 ý kiến chưa giải quyết, nguyên nhân chủ yếu là do cần nguồn kinh phí lớn mới thực hiện được.

 

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực trên địa bàn về công tác quản lý trật tự đô thị

Đoàn giám sát đề nghị Phòng Quản lý đô thị chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, khắc phục những hạn chế để tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra thực hiện Quy chế Quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Quan tâm rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức địa chính – xây dựng các xã, phường. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị theo quy định. Giải quyết ý kiến cử tri kịp thời, hiệu quả hơn.