Đoàn thanh niên Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp với nhân dân tổ 17 đổ bê tông đường liên tổ

Trên 50 ĐVTN và nhân dân tổ 17 đã tổ chức san sửa tạo mặt bằng, đào rãnh, phát dọn cây cỏ 2 bên đường và đổ bê tông tuyến đường dài trên 70m, rộng 2m, dày 7cm với tổng giá trị làm lợi trên 18 triệu đồng trong 01 ngày, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và bàn giao cho tổ dân phố quản lý sử dụng.

 

Tuyến đường hoàn thành và đã đưa vào sử dụng

Tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong tổ và các phương tiện tham gia giao thông đi lại dễ dàng, thúc đẩy lưu thông phát triển kinh tế – xã hội của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần hoàn chỉnh thêm bộ mặt đô thị của thành phố Bắc Kạn./.