Đoàn thanh niên phường Sông Cầu hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Tại đây, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 70 cây xanh trong đó đã tham gia trồng 50 cây chám và 20 cây sấu. Đây là hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2017 của đoàn viên thanh niên. Qua đó, một lần nữa kêu gọi ý thức chung của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường các hoạt động sản xuất và tiêu thụ bền vững; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống xã hội bằng những việc làm cụ thể và rộng khắp, nhằm xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.