Đoàn thanh niên thành phố phấn đấu xây dựng 20 công trình thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, thành đoàn Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn, triển khai sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện đến đông đảo các đối tượng thanh niên; tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc thanh niên vì cuộc sống cộng đồng nhân “Tháng Thanh niên”; “chiến dịch thanh niên HSSV tình nguyện hè”; “Chương trình Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện”; “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”; “Tư vấn, khám cấp phát thuốc miễn phí”, “Hiến máu tình nguyện” “Đền ơn đáp nghĩa – uống nước nhớ nguồn”…đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố./.