Đoàn thanh niên thành phố tổ chức ra quân vệ sinh, thu gom rác thải 2 bên bờ Sông Cầu

Tại các điểm ra quân, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tiến hành phát quang cây bụi, tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc 2 bên bờ Sông Cầu từ cầu Dương Quang đến Cầu Phà và tập kết rác thải đúng địa điểm.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Đoàn thanh niên thành phố góp phần tham gia xây dựng Thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp và vệ sinh môi trường. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và cộng đồng dân cư tạo điểm nhấn, khẳng định, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Kạn.