Đoàn thanh niên xã Nông Thượng giúp gia đình chính sách thu hoạch hơn 1.200m2 lúa mùa 2018

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, hơn 25 đoàn viên thanh niên hai chi đoàn thu hoạch hơn 1.200m2 diện tích lúa vụ mùa cho gia đình ông Xương Văn Quang, là thương binh, bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn nà Choong. Đây là hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên hai chi đoàn đã tranh thủ ngoài giờ, ngày nghỉ giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn xã khó khăn về ngày công lao động trong thời điểm ngày mùa. Năm 2018, từ hoạt động phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố hay các sở, ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện cho đoàn thanh niên xã Nông Thương, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động như “ngày thứ bảy tỉnh nguyện, ngày chủ nhật xanh” ./.