Đổi mới giáo dục tại thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn hiện có 24 trường học với 325 phòng học. Hệ thống trường, lớp được quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Đến nay, thành phố đã có 9 trường đạt chuẩn Quốc gia, 100% trường Mầm non và Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, 100% các trường học được trang bị máy tính và kết nối mạng Internet phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Cùng với sự đầu tư về cơ sở vật chất, thì việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được ngành giáo dục, đào tạo thành phố đặc biệt quan tâm. Các trường học đã tích cực vận động giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy trí tuệ cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia đầy đủ các cuộc thi giáo viên dạy giỏi các cấp… Nhờ đó, 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Đối với học sinh, ngoài việc truyền thụ kiến thức trong chương trình sách giáo khoa các trường học đã tích cực giáo dục kỹ năng sống; xây dựng môi trường học tập thân thiện;  tập hợp, thu hút học sinh tham gia các phong trào do nhà trường và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phát động nhằm xây dựng các thế hệ học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

 Một góc Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn 

Với sự cố gắng, nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong công tác đổi mới giáo dục đã đem lại những kết quả nhất định. Hàng năm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cấp THCS đạt trên 56%; 100% sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học; 99% học sinh tốt nghiệp THCS; trên 95% học sinh tốt nghiệp THCS được vào học các trường THPT… Bên cạnh đó, nhiều giáo viên, học sinh đã giành được giải cao tại các cuộc thi, hội thao, hội diễn cấp thành phố và cấp tỉnh. Có thể nói, những thành tựu về giáo dục, đào tạo thành phố trong thời gian quan đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.