Đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp với đoàn viên thanh niên

Tại buổi đối thoại các bạn ĐVTN đã đặt câu hỏi và trao đổi thẳng thắn trước những băn khoăn của bản thân mình với các đồng chí lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp về các vấn đề như: kinh nghiệm để trở thành người thành công, cách lựa chọn ngành nghề hợp lý cho tương lai, chỉ tiêu và hướng tuyển dụng cán bộ của thành phố và của các doanh nghiệp, chính sách đào tạo và quan tâm ưu đãi nhân tài của thành phố, việc đầu tư phát triển giao thông, phát triển công nghiệp của tỉnh và hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới,…Các đồng chí lãnh đạo thành phố, doanh nghiệp và các ngành liên quan đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các đoàn viên thanh niên tại buổi đối thoại. 

Đoàn viên thanh niên trực tiếp đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

Thông qua chương trình đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban nghành đoàn thể đối với thanh niên và các phong trào của tuổi trẻ thành phố, đây là động lực để Đoàn viên thanh niên phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, lao động để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.