Phường Xuất Hóa tiếp nhận cán bộ chủ chốt

Theo Quyết định điều động, luân chuyển công tác cán bộ của Thành ủy Bắc Kạn kể từ ngày 03/3/2016 đồng chí Bùi văn Khiếu, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn được luân chuyển về phường Xuất Hóa để tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuất Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chỉ định bầu cử giữ chức danh phó chủ tịch UBND phường. 

Công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở là một chủ trương quan trọng trong công tác cán bộ của Thành ủy Bắc Kạn nhằm nắm bắt, thu thập thông tin, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đối với Phường Xuất hóa đây là điều kiện tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường sức lãnh đạo của cán bộ quản lý chủ chốt. Đồng thời nâng cao, bồi dưỡng chất lượng cán bộ, bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả trong giai đoạn mới khi phường Xuất Hóa được thành lập. Trong môi trường làm việc mới, lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn đề nghị cá nhân đồng chí Khiếu sẽ năng động, bám sát tình hình thực tế nắm bắt nhanh công việc. Trên cơ sở đó cá nhân đông chí Khiếu cũng bày tỏ quyết tâm, hứa sẽ yên tâm công tác, cố gắng đoàn kết cùng với tập thể cán bộ công chức phường Xuất Hóa hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương. /.