Đồng chí Cao Minh Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

BBK -Tiếp tục chương trình Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chiều 25/9, Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành phiên thảo luận; bầu các chức danh chủ chốt; biểu quyết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong khuôn khổ Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt. Theo đó, đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá VIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đồng chí: Nguyễn Công Lệnh, Vũ Thị Hồng Thu tái đắc cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí Ngô Thị Hoanh, Trưởng ban Xây dựng Hội được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII ảnh 1
Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại đại hội, đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm chia sẻ kinh nghiệm quý, cách làm hay trong công tác xoá đói giảm nghèo; các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình phát triển kinh tế, công tác thu hút, tập hợp hội viên, ủy thác vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động hội viên xây dựng nông thôn mới…Đồng thời, biểu quyết, thống nhất thông qua 5 mục tiêu, 15 chỉ tiêu để phấn đấu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thống nhất 15 chỉ tiêu cụ thể:

1. Có 100% cán bộ Hội, hội viên nông dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội.

2. Trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và Chi hội trưởng chi Hội Nông dân được trang bị kiến thức về nông nghiệp, nghiệp vụ công tác Hội.

3. Kết nạp mới từ 3.500 hội viên trở lên; thành lập mới 250 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 8 chi Hội Nông dân nghề nghiệp

4. Có trên 97% cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xuất sắc nhiệm vụ.

5. Phấn đấu 100% chi hội có Quỹ, số quỹ bình quân/hội viên tăng 10% trở lên/năm.

6. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 10.000 hội viên trở lên; hỗ trợ ít nhất 18.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử

7. Phấn đấu có 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

8. Hằng năm có 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

9. Có từ 20% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 120 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

10. Phấn đấu 100% hộ hội viên ký cam kết “Sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn”.

11. Tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên.

12. Phấn đấu 100% cơ sở Hội có mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

13. Hằng năm, có 90% trở lên hộ hội viên đăng ký gia đình văn hoá.

14. Xây dựng mới, củng cố, nâng cao chất lượng 40 sản phẩm OCOP.

15. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 540 hội viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. ảnh 2

Đồng chí Cao Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 27 đồng chí: