Dương Quang chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền tốt về GPMB các công trình, dự án trọng điểm

Năm 2022, Dương Quang là địa phương tiếp tục đón nhận nhiều công trình, dự án do thành phố  Bắc Kạn triển khai trên địa bàn. Để các dự án, công trình được triển khai đúng tiến độ, Đảng bộ xã Dương Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vấn đề giải phóng mặt bằng.

Dương Quang có diện tích tự nhiên 2.587.94ha, chia làm 09 thôn, có 883 hộ gia đình, hơn 3.000 nhân khẩu. Những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh, Thành phố, sự phối hợp tạo điều kiện của các sở, ngành, các chủ đầu tư và đơn vị thi công trên địa bàn để triển khai nhiều công trình dự án: Hồ chứa nước Nặm Cắt, các khu tái định cư Phặc Tràng, Khuổi Kén, Bản Bung, các dự án giao thông, như cầu Nặm Cắt, đường tây Minh Khai, đường Thành phố Bắc Kạn đi Hồ Ba bể, các công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa, …Đến nay, một số các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, bộ mặt nông thôn xã Dương Quang từng bước được đổi mới, mang màu sắc của khu dân cư đô thị. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh từ sản sản xuất Nông -Lâm nghiệp sang Thương mại, Dịch vụ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư tại khu tái định cư Bản Bung, xã Dương Quang giúp người dân có cuộc sống ổn định, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên, quyết định đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đưa ra quan điểm chỉ đạo: Phát huy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở thôn, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam Thành phố Bắc Kạn, tập chung cao độ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự tích cực vào cuộc của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích độ chính sách, thời điểm thống kê, kiểm đếm tài sản, đất đai cây cối, hoa màu và quy trình các bước GPMB đến các thôn, các chi bộ, đoàn thể tổ chức họp nhân dân, hiểu rõ, nắm rõ chủ trương đầu tư xây dựng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Cụ thể như  hồ chứa nước Nặm Cắt là dự án lớn tác động đến đời sống của nhân dân 03 thôn Bản Bung, Bản Pẻn, Nà Pài với hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.  Ban Chấp hành Đảng ủy đã xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB. Trong đó, Đảng ủy và UBND xã đã chủ động phối hợp, trao đổi với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án & Đầu tư xây dựng thành phố, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cùng phối hợp triển khai, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc.

Ban Bồi thường GPMB thành phố phối hợp UBND xã Dương Quang, các phường liên quan tuyên truyền tới người dân về chủ trương triển khai công trình đường vào hồ Nặm Cắt.

Xã trực tiếp mở các hội nghị tuyên truyền tại các thôn, giao cho UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý dự án & Đầu tư xây dựng thành phố, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai với phương pháp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đến các gia đình hội viên, đoàn viên, người dân trong diện GPMB. Do đó, nhân dân được hiểu rõ về chủ trương, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ nhận thức đúng đắn, các dự án, công trình trực tiếp triển khai, nhân dân tự giác chấp hành và chủ động phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án & Đầu tư xây dựng, Ban Bồi thường GPMB thành phố về công tác thống kê, kiểm đếm. Trong quá trình thống kê, kiểm đếm, các Ban thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đến khi đưa ra phương án đền bù, giải ngân người dân đồng tình ủng hộ, không so bì, thắc mắc, tạo điều kiện cho công tác bàn giao mặt bằng.

Đối với 2 khu dân cư Khuổi Kén và Bản Bung, Đảng ủy và chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, Ban Bồi thường GPMB thành phố chủ động thăm nắm tình hình, giải quyết kịp thời các phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Qua công tác tuyên truyền, vận động hầu hết các hộ dân đồng tình ủng hộ tạo điều kiện để đơn vị thi công đảm bảo tiến độ. Đối với dự án Đường tây Minh Khai, Cầu Nặm Cắt, khu tái định cư Phặc Tràng xã tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm triển khai của dự án Hồ chứa nước Nặm cắt tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Thành phố cùng trực tiếp triển khai theo các bước dân chủ, công khai, minh bạch và cơ bản được người dân đồng tình ủng hộ; một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện được giải quyết ngay từ cơ sở.

Các công, trình dự án trên địa bàn xã Dương Quang từ lúc triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành không có trường hợp nào phải tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, nhận thức của người dân chưa đồng đều, một bộ phận người dân còn hạn chế mặc dù được tuyên truyền, vận động phổ biến bằng nhiều hình thức, đến từng nhà tuyên truyền nhưng vẫn có những tượng cố tình chây ì, phải tổ chức đối thoại nhiều lần. Nguồn gốc sử dụng đất, cây cối, tài sản do lịch sử để lại, trong quá trình kiểm đếm mới phát sinh mâu thuẫn tranh chấp giữa các hộ gia đình. Đơn giá bồi thường về đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu thường xuyên thay đổi theo từng năm, dẫn đến tình trạng cùng một dự án có nhiều phương án để áp giá đền bù trong các thời điểm khác nhau, từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các đối tượng được thống kê kiểm đếm; công tác bố trí, sắp xếp tái định cư chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc ổn định cuộc sống của các hộ phải di dời,…

Từ thực tế triển khai thực hiện công tác giải phòng mặt bằng tại địa phương, Đảng bộ xã Dương Quang tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ xã đến thôn, lấy phương châm tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục là chính, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, chính quyền địa phương với các chủ đầu tư, đơn vị thi công, Ban QLDA& Đầu tư xây dựng, Ban Bồi thường GPMB thành phố,…từ tỉnh đến thành phố, đến xã, thôn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong quá trình thống kê, kiểm đếm thực hiện trung thực, công khai, minh bạch; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng; vai trò người uy tín trong cộng đồng dân cư đối với công tác tuyên truyền, vận động;..

Triệu Biển