Gần 30 thanh niên phường Sông Cầu tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 04/10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Sông Cầu phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho gần 30 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khám sơ tuyển sức khỏe gọi công dân nhập nũ năm 2024

Tại buổi sơ tuyển, các y, bác sĩ tiến hành khám sàng lọc các bước như: Đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, kiểm tra thị lực, huyết áp… cho từng thanh niên. Nhìn chung do thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nên các thanh niên đều chấp hành tốt, đúng theo yêu cầu khám tuyển.

Sau khi qua các bước khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường sẽ tổng hợp danh sách các thanh niên đủ điều kiện khám tuyển sức khỏe tại Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới. Việc thực hiện khám sàng lọc, xét tuyển từ cơ sở nhằm chuẩn bị tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao nhất./.

Đặng Tuyết