Giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình “Dân vận khéo”

Giai đoạn hiện nay, thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì, đăng ký xây dựng mới nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực khác nhau. Điều này góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh địa phương, xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh. Để tìm hiểu về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình “Dân vận khéo” tại thành phố Bắc Kạn, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn.
Phóng viên: Thưa đồng chí! hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang triển khai các mô hình “Dân vận khéo” thuộc lĩnh vực nào ạ?

Đồng chí Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn: Giai đoạn 2017 -2018 thì có 45 mô hình, đến giai đoạn 2017 -2020 có 112 mô hình, qua thực hiện phong trào dân vận khéo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn góp phần vào sự phát triển chung của thành phố . Hiện nay thực hiện Kết luận 03 của Ban Thường vụ tiếp tục thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, tất cả các lĩnh vực đều được cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Hiện nay thành phố có 279 mô hình, trong đó lĩnh vực xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể có 7 mô hình, về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cải cách hành chính, văn hóa công sở có 24 mô hình, mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 238 mô hình; đối với phong trào phát triển văn hóa gắn với kết nối cộng đồng, du lịch có 10 mô hình.

Phóng viên: Như vậy, có những lĩnh vực thu hút số lượng lớn mô hình dân vận khéo, nhưng có những mảng rất ít được quan tâm, xin đồng chí cho biết nguyên nhân là gì ạ?

Đồng chí Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn: Thực ra mô hình dân vận khéo gắn với các loại hình chi bộ. Toàn Đảng bộ hiện nay có 45 chi đảng bộ cơ sở và 172 chi bộ thuộc các đảng bộ, trong đó các chi bộ thuộc đảng bộ xã phường, chiếm hơn 140 chi bộ, từ đó mô hình chi bộ gắn với đô thị văn minh chiếm tỷ trọng lớn trên 82%. Đây là vấn đề thực chất thôi, không phải quá cách biệt so các lĩnh vực. Tại vì các chi bộ đường phố, nói là chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở gắn với xây dựng đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới văn minh thì những lĩnh vực này sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các lĩnh vực khác không phải là không quan tâm, hằng ngày thực hiện, tuy nhiên một số loại hình là không đăng ký mô hình.

Phóng viên: Từ những điều đồng chí chia sẻ, vậy thì đâu là hướng để các chi bộ vừa đăng ký đủ số lượng mà chất lượng mô hình “Dân vận khéo’ ngày càng tốt hơn ạ?

Đồng chí Nguyễn Ánh Xuân: Theo kế hoạch của Thành ủy đề ra, tối thiểu một chi đảng bộ sẽ có một mô hình, đối với các chi bộ doanh nghiệp phấn đấu 50% chi bộ trực thuộc doanh nghiệp có mô hình, hiện nay các chi đã có tối thiểu một mô hình. Giai đoạn hiện nay, trên địa thành phố không tập trung phát triển về số lượng nữa mà tập trung phát triển chất lượng các mô hình. Ủy ban nhân dân, Thành ủy đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo các chi đảng bộ xây dựng mô hình và đã được công nhận tối thiểu 2 năm thì sẽ phát triển và xây dựng thành mô hình điểm. Đối với những mô hình có tính chất lợi ích cộng đồng cao và sức lan tỏa lớn. Cùng với đó, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy Bắc Kạn thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 03, trên cơ sở sơ kết sẽ xem xét, lựa chọn biểu dương những biểu dương điển hình tiên tiến. Từ đó tạo sức lan tỏa, động viên, khích lệ các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình trên toàn địa bàn thành phố.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

Triệu Biển