Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại phường Huyền Tụng

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 17/5, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến hết tháng 3/2024 tại phường Huyền Tụng.

Đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi giám sát

Phường Huyền Tụng có 18 tổ dân phố, có tổ Khuổi Pái là đồng bào dân tộc Dao với 33 hộ dân, trong đó có 09 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi chương trình được triển khai thực hiện, UBND phường đã chủ động thành lập Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua hệ thống loa phát thanh, các buổi giao ban hàng tháng, quý đến các đối tượng thụ hưởng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật.

Kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án, năm 2022, 2023 hỗ trợ mua téc nước sinh hoạt cho 8 hộ với số tiền 23 triệu đồng; đầu tư xây dựng đường vào khu sản xuất trên 346 triệu đồng; xây dựng nhà văn hoá số tiền trên 350 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, bà con nhân dân tổ Khuổi Pái nhiệt tình ủng hộ, có một số hộ tham gia hiến đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân trong tổ từng bước được cải thiện. Mặc dù được đầu tư các công trình, dự án nhưng một số ít người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa tự lực vươn lên thoát nghèo.

Thành viên đoàn giám sát kiểm tra sổ sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số nội dung của các dự án, tiểu dự án như: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, quỹ đất phát triển sản xuất, nước sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiến độ thực hiện các tiểu dự án trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả trong thực hiện chương trình của phường Huyền Tụng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn; triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung của chương trình, nhằm phát huy hiệu quả chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước tới nhân dân./.

Đặng Tuyết