Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại UBND thành phố

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 17/5, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát UBND thành phố về việc triển khai hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến hết tháng 3/2024. Dự có đồng chí Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh buổi giám sát

Từ năm 2021 đến tháng 3/2024, chương trình mục tiêu quốc gia luôn được cấp uỷ, chính quyền thành phố chỉ đạo sát sao thực hiện ngay từ giai đoạn đầu. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu cao nhất trong triển khai thực hiện chương trình. Với nguồn vốn được phân bổ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì dự án, tiểu dự án đã phân bổ, hỗ trợ téc đựng nước sinh hoạt cho hộ nghèo; mở đường lâm nghiệp vào khu sản xuất; đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá tại tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng. Tổ chức mở các lớp học nghề dưới 3 tháng như: Nghề may công nghiệp, pha chế đồ uống, chế biến món ăn, nghề trồng rừng, chăn nuôi cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi kỹ năng tự phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ. Hỗ trợ kinh phí cho công tác viên dinh dưỡng thôn, bản tại xã Dương Quang, Nông Thượng để thực hiện các hoạt động can thiệp dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời. Tổ chức tập huấn tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số, gia đình; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào TTS. Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS & MN…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Long Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban đánh giá lại kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bổ sung số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác.

Kết luận sơ bộ tại buổi làm việc, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các phòng, ban chuyên môn được giao thực hiện dự án, tiểu dự án. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời đề nghị các cơ quan được giao thực hiện dự án có những đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành, UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện các dự án đạt hiệu quả; sớm phân bổ ngồn vốn để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra./.

Đặng Tuyết