Giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Nông Thượng

Sáng 22/3, Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn do đồng chí Lèng Hoàng Diệu – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại xã Nông Thượng.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn làm việc tại xã Nông Thượng

Theo báo cáo của UBND xã Nông Thượng về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2022 đến hết tháng 2 năm 2023. Công tác triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả từ các ban, ngành, đoàn thể và các thôn. Các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý đối tượng được thực hiện tốt, không có đối tượng đủ điều kiện mà không được hưởng các chế độ theo quy định. Công tác chi trả thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng và đủ chế độ. Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ của địa phương tương đối đầy đủ, khoa học, cơ bản đảm bảo đúng quy định. Xã Nông Thượng hiện có 161 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó, người khuyết tật có 88 đối tượng; đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo có 02 đối tượng; người cao tuổi thuộc hộ nghèo có 01 đối tượng; người cao tuổi không thuộc hộ nghèo có 35 đối tượng và 35 người chăm sóc đối tượng khuyết tật nặng.

Trên cơ sở kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Lèng Hoàng Diệu – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như những kết quả trong công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Nông Thượng trong thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền  xã đã triển khai thực hiện đảm bảo quy trình, quy định, đã rà soát đúng, đủ, chi trả kịp thời, đã tập trung tuyên truyền đến người dân những chính sách của Nhà nước, tỉnh; công tác triển khai thực hiện công khai, minh bạch đến các đối tượng và có sự quan tâm giám sát, kiểm tra… Đồng thời, đồng chí đề nghị xã tiếp tục quan tâm thường xuyên việc rà soát tổng các đối tượng đang thụ hưởng; Xác định đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, công tác phối hợp với các hội, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn. Thường xuyên rà soát lại để đảm bảo chuẩn đối tượng, đúng các quy trình, trình tự, thủ tục trong xét duyệt, chi trả…

Hoàng Thạc