Giao ban giữa thường trực HĐND thành phố với HĐND các xã, phường

Tại buổi giao ban các đại biểu được nghe báo cáo hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2019; Thường trực HĐND các xã, phường báo cáo tóm tắt về kinh nghiệm đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp để nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp HĐND cấp xã, công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố, các xã, phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và kế hoạch công tác đã đề ra. Đồng thời thống nhất việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND xã, phường phải được thực hiện theo đúng quy định theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm, giải pháp cũng như những khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Cụ thể như: Thời gian, chương trình kỳ họp có thể được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp. Chất lượng các báo cáo của UBND thành phố, các xã, phường trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng cả về hình thức và nội dung; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND cuối năm phải nêu được công tác chuẩn bị và điều hành kỳ họp, sự phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQVN; đánh giá phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong hoạt động HĐND./.