Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Nông Thượng

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã thông báo tới cử tri xã Nông Thượng về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương từ sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đến nay.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri xã Nông Thượng đã nêu một số kiến nghị đến đại biểu Quốc hội như: Việc giải quyết chế độ chính sách với người có công với cách mạng còn nhiều bất cập; một số quy định của luật giáo dục nghề nghiệp hiện nay chưa được áp dụng trong công tác tuyển dụng, do đó cử tri yêu cầu được trả lời rõ, cán bộ có bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nghề công lập cấp có được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước hay không. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về sự chậm trễ trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu và một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Cử tri cũng cho rằng Nghị quyết số 13 HĐND tỉnh về tinh giản biên chế áp dụng tại địa phương còn máy móc dẫn đến một số chức danh ở thôn bản chưa phù hợp nên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

 Đa số các ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương trực tiếp trả lời tại buổi tiếp xúc. Những ý kiến khác đã được đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.