Giao ban khối Văn hóa – Xã hội 5 tháng đầu năm 2024

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 24/5, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì giao ban khối Văn hóa – Xã hội để rà soát, nắm bắt tiến độ triển khai các nhiệm vụ, kịp thời xem xét các khó khăn, vướng mắc 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại cuộc họp, các đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội, trong 5 tháng đầu năm 2024, các phòng chuyên môn, đơn vị thành phố Bắc Kạn chủ động bám sát sự chỉ đạo của UBND thành phố giao để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công.

Theo đó, phòng Nội vụ thành phố đang tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến việc mở rộng địa giới thành phố Bắc Kạn hướng tới thực hiện các tiêu chí đô thị loại II; tập trung thực hiện tốt việc tiếp nhận, luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại thành phố và xã, phường theo quy định. Đề xuất bố trí thời gian thăm nắm, làm việc với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.

Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố duy trì thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh. Chủ động phối hợp với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động địa phương đi làm việc tại nước ngoài. Năm 2024, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, phòng đề xuất về nội dung mở các lớp đào tạo nghề đang gặp khó khăn về cơ chế thực hiện (định mức kinh tế kỹ thuật).

Hiện nay, các xã, phường đang thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh sức khỏe ban đầu cho người dân, cơ bản đạt các tiêu chí của Bộ y tế. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thực hiện tốt. Công tác khám, chữa bệnh đạt 300 lượt bệnh nhân/ngày. Các chỉ tiêu Sở y tế giao cơ bản đạt. Hiện ngành y tế hiện còn gặp khó khăn về công tác đấu thầu, xử lý rác thải y tế,..

Phòng Văn hoá – Thông tin phối hợp Trung tâm VH, TT&TT thành phố tổ chức một số hoạt động văn hoá tạo điểm nhấn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, thu hút người dân thành phố và du khách đến thưởng thức trải nghiệm. Các đơn vị tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương tại phố đi bộ thành phố Bắc Kạn; tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng cuốn sổ tay đảm bảo quy trình, thời gian đề ra; bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng khai thác hai điểm du lịch danh lam thắng cảnh, du lịch cộng đồng; bám sát chỉ đạo của UBND thành phố thực hiện giải quyết vướng mắc về thanh toán phí, lệ phí trực tuyến; tham mưu xây dựng ngày chuyển đổi số đảm bảo hình thức phù hợp nhất, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

Qua trao đổi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Lê Đăng Trưởng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các phòng chuyên môn, đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội đã rất tích cực thực hiện nhiệm vụ, tiến độ cơ bản đáp ứng. Tuy nhiên có 2 tồn tại liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia. Về nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Lê Đăng Trưởng yêu cầu: Các phòng chuyên môn, đơn vị trong khối Văn hóa – Xã hội khẩn tưởng rà soát thành phần, tham mưu kiện toàn, bổ sung quy chế hoạt động các Ban chỉ đạo, hội đồng, ban, tổ công tác; tổ chức các hội nghị giải quyết theo thẩm quyền; thường xuyên rà soát tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, phát sinh và những nhiệm vụ tỉnh giao có thời gian; quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức, lao động, đoàn kết nội bộ tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ có dấu hiệu vi phạm kỷ luật; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được phân giao năm 2024, đối với những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, phòng chuyên môn chủ động báo cáo bằng văn bản xin cấp có thẩm quyền. Đối với nhiệm vụ cụ thể giao cho từng phòng, đơn vị chuyên môn trong khối, tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, kịp thời báo cáo khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ./.

Triệu Biển