HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát đợt 2 về công tác bầu cử tại xã Dương Quang và xã Nông Thượng

Chiều ngày 27/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kan do Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố  làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại xã Dương Quang và xã Nông Thượng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại xã Dương Quang

Theo đánh giá, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 02 xã được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch và đúng theo trình tự Luật định. Các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm so với thời gian quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền sát sao, chặt chẽ. Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp; hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3.Các xã đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các thôn, các khu vực bỏ phiếu, trang trí bảng niêm yết trang trọng, dễ nhìn, phù hợp với thực tế từng địa phương. Rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất các khu vực bỏ phiếu, đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử sâu rộng trong nhân dân; chủ động kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình thực hiện bầu cử; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc.

Đối với xã Dương Quang, đã lập danh sách chính thức 37 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã với tỷ lệ tuổi trẻ là 46%(17 người) ; tỷ lệ nữ là 41% (15 người); tỷ lệ người ngoài Đảng là 5,4% (02 người); Phấn đấu tỷ lệ đại biểu tái cử 40,54%. (15 người). Theo thống kê, xã Dương Quang hiện có tổng số 2.307cử tri tham gia bầu cử tại 7 khu vực bỏ phiếu.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, UBBC xã Nông Thượng cho biết: Đến nay, xã đã hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng trình tự luật định. UBBC xã đã ban hành các quyết định ấn định đơn vị, danh sách các đơn vị, số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Nông Thượng nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể, xã có 07 tổ bầu cử, để bầu chọn 35 đại biểu trúng cử vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo thống kê, trong kỳ bầu cử lần này, xã Nông Thượng có hơn 2.600 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các tổ bầu cử trên địa bàn xã.

Tại buổi giám sát, Đồng chí Lê Đăng Trưởng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Dương Quang và xã Nông Thượng. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử 2 xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương, tỉnh, thành phố, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lưu trữ, đảm bảo các văn bản liên quan đến bẩu cử, thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; tiếp tục rà soát,  chỉnh sửa bổ sung đầy đủ danh sách cử tri; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho các ứng cử viên; niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử ứng cử viên đúng quy định; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống phát thanh; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động xây dựng và cập nhật kịch bản bầu cử trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng chống bão lụt tại khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại các thôn; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Thạc